Att gå är det mest grundläggande sättet att förflytta sig.
Gånghastigheten är anpassad efter människans möjlighet att bearbeta sinnesintryck.
Att gå är närhet – du interagerar med omgivningen, träffar folk, upplever stad och natur. Att gå gör dig mer fysiskt aktiv och ger dig nyttig vardagsmotion. Samhället vinner också på att fler går. Ökad rörlighet leder till bättre folkhälsa och skapar attraktiva platser vilket lockar ännu fler att röra sig till fots. Ett rikare folkliv ökar det sociala utbytet vilket också innebär större trygghet. Fler gångvänliga miljöer skulle därför bidra till högre värden för samhället såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt.

Här lägger jag nu ett formulär från mailchimp: